Idrettsplassen - tid for handling

Postet av Gloppen Friidrettslag den 19. Okt 2019


Innspel om å prioritere opprusting av Idrettsplassen på Økonomiplanen for 2020 – 23

GFIL har tidlegare skrive om planane som er lagt for ei opprusting av Idrettsplassen, med nytt friidrettsanlegg og kunstgrasbane. Alle er samde om at det må gjerast noko med Idrettsplassen, men førebels har det blitt med snakk og planar. I det daglege ser vi Idrettsplassen ligg der i elendig forfatning, men der det er lagt eit flott grunnlag med elveførebygging og drenering langs elva. Vi har prata med prosjektleiaren for opprusting av Idrettsplassen Stig Svalheim, som også er leiar i STIL si friidrettsgruppe, for å få ei oppdatering av kor prosjektet no ligg an. 

- Vi har store forventningar til at det vert sett av midlar til ei opprusting av Idrettsplassen i den kommunale økonomiplanen som skal vedtakast no i haust. Det er Gloppen kommune som eig Idrettsplassen, og som må gjere vedtak om at dei no vil prioritere eit slikt prosjekt. Fleire av dei politiske partia ga si tilslutning til prosjektet i valkampen, og vi reknar med at det no vert fulgt opp med handling og pengar i budsjettet.

- Kva beløp er det snakk om? Kostnadsestimatet for full opprusting er på 13,5 mill kr. Vi legg opp til ei tredeling mellom kommune, spelemidlar og bidrag frå idretten inkludert sponsormidlar, gåver og dugnadsinnsats. For kommunen sin del er det altså snakk om 4,5 mill kr.

- Kan du seie litt meir om innhaldet i planane? Planen er ein friidrettsdel med fire løpebaner rundt og seks felt på oppløpssida, ein halvmåne for lengde, høgde og kunststoffdekke. Eit sentralt element for friidretten er å legge undervarme i ei av rundløpebanene., og her har Mardal rør og Henden Elektro utarbeidd eit forslag til teknisk løysing med vassbåren varme. Vi har også inne ei vassgrav på utsida av løpebana opp mot Firda, for å kunne trene for hinderløp. Og ikkje minst flomlys. Lys er også ein føresetnad for å få spelemidlar for ny kunstgrasbane. Planen er å bygge ei kunstgrasbane med fulle mål og med beste tilgjengelege og funksjonelle miljøløysing. I halvmånen opp mot Firda er det planlagd nærmiljøanlegg for eigenorganisert aktivitet for born og ungdom, mellom anna parkor, treningsapparat og ei trampoline.  Det er også planlagt ei enkel tribune på langsida. 

- Når tid kan dette flotte anlegget stå ferdig? Vi har ein ambisjon om å få sendt søknader om spelemidlar i januar, og då kan vi starte bygginga i løpet av 2020 og ha anlegget klart i 2021. Men dette er ambisiøst og krev at kommunestyret set av tilstrekkeleg med midlar i budsjettet no i haust.

- Kva skjer dersom kommunestyret ikkje finn midlar for Idrettsplassen i haust? Då går nok lufta ut av prosjektgruppa. Vi har jobba med dette i over eit år, og har skapt ei brei samling av ulike aktørar som alle vil ha fram prosjektet og er villig til å legge ned stor dugnadsinnsats for å få det til. Spesielt STIL fotball har mange kompetente folk som har bygd anlegg tidlegare, så vi håpar og trur at kommunen ser verdien av å støtte dette initiativet no i haust. Eit vektig argument er også at Firda vgs er tydeleg på kor viktig ei snarleg opprusting av Idrettsplassen er for å styrke og vidare utivkle deira tilbod som studiestad i Vestland.  

Fantastisk kjekt og lovande, GFIL føl saka tett og ønskjer prosjektgruppa lukke til i arbeidet med å få realisert eit etterlengta anlegg i kommunesenteret.

 


0 Kommentar

Klubbkveld 1 oktober 2019 klokka 1830 i Stilstova

Postet av Gloppen Friidrettslag den 24. Sep 2019

Vi inviterer til klubbkveld i Stilstova neste tysdag den 1 oktober klokka 1830. Sesongen 2019 er over og det er kort tid til vi skal starte med vintertreninga, difor er det fint å møtes både for å høyre kva utøvarane/trenarane og andre interesserte ynskjer av tilbod og kanskje ikkje minst; kva kan den enkelte bidra med for å fremje friidretten. 

Nokre tema kjem klubben til å presentere. Treningsleiren i april er eitt tema. Kva forventar utøvarane og kva forventar klubben. Så blir det litt om klubbsamarbeidet i kommunen som vi alle er så avhengige av. Gfil har eit sterkt ynskje om at klubbane utarbeider felles retningslinjer for kva utøvarar skal dekke sjølve og kva moderklubbane skal dekke. GFIL organiserer mange turar gjennom ein sommarsesong og legger ut store summar for utøvarar som deltek aldersbestemt for moderklubbane. Skal vi ha eit fellesskap og tilhøyrighet føler vi at GFIL er nøydde til å gjere det slik. Vi driv også langtidsplanlegging ved å bestille overnatting eitt år i førevegen så alle kan bu på same stad.  Om friidretten skal ha ein sjanse må vi ha gode miljø og vere ilag. Kun slik blir friidretten sterk. Det kostar å reise og det kostar å overnatte. 

Vi tar sikte på at vi får levert Pizza frå hotellet. Håpar mange tar seg tida til ein fin kveld med lokalfriidrett i fokus sjølv om det er VM i Doha. Vi setter lett opp en storskjerm når vi ete :)


0 Kommentar

Desverre ingen EM deltagelse for Thomas Mardal

Postet av Gloppen Friidrettslag den 9. Jul 2019

Thomas Mardal var tatt ut i den norske troppen som skulle til EM U23 i Gãvle i Sverige 11-14 juli. Dessverre har Thomas en skade som gjorde det uråd å delta i meisterskapen. Vi håpar at han kjem sterkt tilbake ved neste høve.


0 Kommentar

Thomas med ny pers og 4.plass i Nationals!

Postet av Gloppen Friidrettslag den 6. Jun 2019

(Foto: Alex De La Osa, Floridagators.com)

Onsdag ettermiddag deltok Thomas Mardal i sin siste college-konkurranse for sesongen, under Nationals i Austin/Texas. Dei 24 beste sleggekastarane frå heile USA var med. Thomas åpna med dødt, før han fekk opp eit kast på 71.74m. I 4.omgang kasta han 71.57, før han i 5.omgang kasta heile 73.10m, som heldt til ein sterk 4.plass, og samstundes var ny pers og krinsrekord! 

Nivået var som venta svært høgt i år, men konkurransen vart jamnare enn kanskje venta. Thomas var berre 21 cm bak 3.plassen (som har årsbeste på ca 75.5m), og vinnaren kasta 74.63m. 

Thomas har to år att som collegeutøvar, av dei 9 finalistane var heile 7 sisteårsutøvarar. Thomas har vist ei unik evne til å prestere når det gjeld, med pers i alle dei viktige konkurransane (Conferencefinale, Nationals (begge åra), Nordisk i fjor sommar og EMU23 sesongen før det igjen).

Thomas kjem heim neste veke, og skal førebu seg til viktige konkurransar i sommar, ikkje minst EM U23 i midten av Juli.


0 Kommentar

Sponsortreff på Bakar Jon 18 juni

Postet av Gloppen Friidrettslag den 12. Mai 2019

Tysdag 18 juni kl 1800 inviterer GFIL til Sponsortreff. Vi starter på Byrkjelo stadion og forflyttar oss etter kvart inn på Bakar Jon i sentrum. Bakar Jon er ein del av Coop og Coop Extra er ein av våre to Generalsponsorar. Sparebanken Sogn og Fjordane er den andre generalsponsoren. Dette blir ein kveld der vi vil sette fokus på litt idrettspolitikk i kommunen. Ordføraren er invitert og han vil få muligheten til å tale kommunen sin plan inn i framtida. Det er naturlegvis snakk om anlegg og tilrettelegging. Gfil skal presenterer seg og fortelja kva eit friidrettsår inneheld og kva utfordringar vi har.  Ein slik kveld vil vi sjølvsagt mimre tilbake på alle åra med Trude Raad i sleggeringen. Vi skal sjølvsagt gjere ekstra stas på ho. Det blir veldig kjekt. Så er alle våre utøvarar på plass, samt trenarar og leiarar. Thomas Mardal er kome heim på sommarferie og skal førebus eg til EMU23. Det blir ein kveld der dei aktive og alle som jobbar for dei aktive kan møtast over ein god kvelds med lokalmat frå Bakar Jon. Velkomne !


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline