Stabilt GFIL styre - godt overskot i 2018 og utfordringar på anleggsida.

Postet av Gloppen Friidrettslag den 20. Mar 2019

ÅRSMØTE 12 MARS - KOMPLETT ÅRSMELDING 2018 FINN DE VED Å KLIKKE DOKKE INN PÅ "ÅRSMELDING"

Gfil hadde årsmøte 12 mars i SFE sine lokaler i Bukta. 25 møtte fram både aktive, leiarar og trenarar. Alle moderklubbane var representerte. Dei fleste leiarane i friidrettsgruppene var på plass og elles dei viktigaste ressurspersonane i friidretten i kommunen. Leiar valde dette året å gå forholdsvis raskt gjennom årsmeldinga då denne lett kan vere lektyre for kvar og ein. Viktigare å heller diskutere utvikling av anlegg og rekruttering. Idrettsplassen er i godt gjenge og der vil komme eit topp treningsanlegg innan eit par år. Haldningane og interessa for dette anlegget har no snudd og er no formidabel positiv. STIL har gjort ein enormt god jobb her med å fremje arbeidet med bana. Vi har her vore med på å framsnakke dette viktige anlegget og få det på dagsorden. Det er uhyre viktig for idretten. Les om dette i årsmeldinga side 14-18 samt dei siste sidene. Vi gjekk så gjennom side 41-46 , status på Trivselshallen og friidretten sin plass der. Her bad Årsmøte om at laget sende ein uttale til IKS, Dagleg leiar, styreleiar og dagleg leiar Trivselshagen der brevet frå januar 2017 (referert i årsmeldinga både i 2017 og 2018) vart lagt til grunn. Dette vil bli gjort så snart råd er. Vi må her luke vekk det negative og få orden på treningstilhøva. Idretten veit korleis ein skal bli betre utøvarar, det er å ha mist mogleg negative faktorar og bli betre på det ein er dårleg i. Enkelt, men likevel vanskeleg for mange. Slik er det med idrett og anlegg også. Mange gode forslag til å heve det sportslege og få fleire med i friidretten. Spesielt kjekt var det at mange av forslaga kom frå den yngre garde. Kjekt med positive og framoverlente leiarar og trenarar. Heile styret tok attval og satsa på like god støtte også i 2019. Olav gjekk gjennom eit rekneskap i pluss, revidert og godkjent. Svært detaljert og grundig utført av Olav. Jon R og Jørund hadde gjennomgang av den sportslege delen på veteran og senior/juniorsida. Valet vart gjennomført av leiar i valnemda, Jon R Hauge.  De finne den komplette årsmeldinga ved å klikke på fana i headingen på nettsida. Bildet er frå ei god trening på Loggane tysdag 19 mars. 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.