Gledeleg veke for idretten i Gloppen - Idrettsplassen med i rådmannen sine prioriteringar.

Postet av Gloppen Friidrettslag den 1. Nov 2019

Bildet er frå lagsmeisterskap i 2007. Det er lenge sidan bana har vore brukt no. Vi gledar oss til å ta anlegget i bruk igjen.


Onsdag ettermiddag denne veka la Rådmannen fram sitt forslag til langtidsbudsjett for Gloppen for perioden 2020-2023 og Idrettsplassen var tilgodesett med midlar til fullføring av prosjektet i 2021. Det var utruleg gledeleg og ein lettelse å lese.  Vi gjekk inn  i arkivet og fann første møtet om prosjektet tilbake i november 2015. Etter det har det eigentleg berre vore velstand og velvilje heile vegen, alle har sett at dette kan ein berre ikkje hoppe over. Med over 700 elevar , Idrettslinje, alle klubbane rundt fjorden og tettast befolka området i kommunen så kunne ein ikkje greie seg lenger uten ein idrettsplass.  Det faktum at alle er samde og at no kommunen er klare for prosjektet gjev arbeidsgruppa ein super vitamininnsprøyting til å gå i gang med det vidare arbeidet. Idretten i Gloppen og prosjektet har også fått mykje støtte frå kommunane rundt oss . Dette sete vi stor pris på og takkar for bidraga som har sett idretten i Gloppen i eit endå betre lys.

Dette blir det nye parkområdet i sentrum ! Her blir det plass til organisert og uorganisert aktivitet, aktiv toppidrett og trim, rekreasjonsområdet for vaksne og unge, arena for leik og aktivitet i friminutt og gode gymtimar i skuletida for tre skular ! Trivselshagen får utnytta sitt potensiale der hall og uteanlegg gjev anledning til å lage gode konspet for gjennomføring av samlingar.  Så må vi ikkje gløyme den flotte promenaden langs elva som binde skuleområdet i hop med sentrum.  

For friidretten er dette anlegget heilt avgjerande. Idretten er klare til å yte – no må berre politikarane sette to strek under .

God helg !

Sportsleg helsing

Gloppen FIL


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.