Gloppen Friidrettslag er valgt til ein av ti satsingslubbar i 2016 !

Postet av Gloppen Friidrettslag den 2. Mar 2016

Fotball, svømming og friidrett trenar kondisjon ilag. Elstemann på bildet er Jan Otto Aae, mangårig trenar i idretten i Gloppen. Bildet er tatt 2 mars på våte men snø og isfrie grusveier.

Det er en glede å meddele at Gloppen FIL saman med 9 andre er valgt ut til Norges Friidrettsforbunds Satsingsklubb 2016

Årets satsingsklubber er:

Sørild FIK

Hvam IL friidrett

Os Turnforening friidrett

IL Skjalg

IL Gneist

Steinkjer Friidrett

Høybråten og Stovner IL

Ullensaker/Kisa IL friidrett

Løten Friidrett

Gloppen Friidrettslag


Hovudvinklinga for GFIL sin søknad var deltaking i Idrettskrinsen sitt prosjekt Framtidas Idrett spesielt retta mot aldersgruppa 16-19 år

Dei overordna måla i ein 3-årig prosjektperiode er:

Lage strukturar som sikrar kontinuitet og eit varig kompetanse- og utviklingsfokus i idretten i S/Fj.

Gjennomføre eit kompetanseløft for idretten i S/Fj. ved tverridrettsleg, tverrfagleg og tverrsektorielt samspel overfor målgruppa trenarar og leiarar for unge utøvarar

Etablere og prøve ut ein modell for fellesidrettsleg kraftsenter, i definert lokalmiljø med vgs. m/idrettsfag, som sikrar gode utviklingsvilkår for unge utøvarar. Gode i hop er slagordet i satsingsprosjektet til SFIK.

Struktur: oppbygging; samanhengar, organisering, faste samarbeidslinjer .Idretten i samspel med m.a. Olympiatoppen – OLT Vest, Høgskulen i Sogn og Fjordane og fylkeskommunen. "

Modellen for fellesidrettsleg kraftsenter skal (siste punkt ovanfor) vere i Gloppen, m.a.basert på det arbeidet GFIL har drive og driv på dette området i fleire år. Vi har konkrete planer for felles samlingar og fellestreningar på tvers av idrettane i Gloppen. Vidare skal dette nyttast til å ha det same på fylkesplan etter mal frå OLT.

Ein aldeles super søknad ført i pennen av Ola Bergheim !Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.