Gloppen Fil - Norsk friidrett - ein av satsingsklubbane 2016

Postet av Gloppen Friidrettslag den 27. Sep 2016

Henta frå nettsidene til Norges Friidrettsforbund !!

GloppSats 00 Logo.jpg

”Familiebildet” av satsingsklubben Gloppen FIL viser troppen som gjorde seg klar for avreisen til NM på Askøy sist sommer. (Foto: Gloppen FIL)

Gloppen – et skoleeksempel på godt naboskap

I Gloppen kommune bor det 5800 mennesker. Halvparten av dem driver idrett i de fem moderklubbene til Gloppen Friidrettslag. Den andre halvparten står i kø for å jobbe dugnad når det arrangeres NM i Breimsbygda!

20.09.2016 Thore-Erik Thoresen

Den niende satsingsklubben vi presenterer, er sentralt plassert i Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylke. Klubben har dype røtter i alle friidrettens fasetter med sterke løpere som Kristin Roset og Odd Bjørn Hjelmeset blant klubbrekordholderne. Men det er uansett kasterne som har servert den sterkeste kosten. Det har bokstavelig og billedlig talt gått kast i kast fra Kjell Ove Hauge og frem til Trude Raad, som stadig bringer gull, heder og ære fra internasjonale mesterskap for døve, og naturligvis Thomas Mardal, som allerede har fått sin internasjonale debut, og endelig med Elin Isane, som er det nærmeste du kommer broen over generasjonskløftene!

For i en klubb som har 1990 som stiftelsesår, har Elin tatt 14 sølv og seks bronsemedaljer i NM diskos siden 1995!

Les det én gang til:

20 NM-medaljer på 21 år!

Det eneste medaljeløse året hittil er 2008. Elin forklarer det slik:

”Fikk sønn nummer to i mai 2008. Ble ikke klar til NM det året.

Så det var årsaken til at Elin ikke var i aksjon i buret under NM i Trondheim. Førstemann, derimot, var planlagt med tanker på friidrettssesongen!

I slegge alene har klubben på de siste 22 mesterskapene prestert to gull, åtte sølv og fire bronsemedaljer! Og nå har klubben fått frem en pallkandidat i løp også; Vincent Førde var gull verd på 3000 meter hinder i 20 årsklassen i årets junior-NM på Brandbu! Nevnte vi kappgang? Merete Helgheim har tatt fem strake NM-gull i Hovedmesterskapet!

Historien fortsetter under bildene

”Brobyggeren” Elin Isane har tatt 20 NM-medaljer på 21 år! Her fra NM i Kristiansand 2012 sammen med sin tøffeste konkurrent og beste venninne i kastburet, Grete Etholm, som har tatt 22 NM-medaljer i diskos. Under: Elin i aksjon i Tønsberg-NM 2013. (Foto: friidrett.no)

Fem moderklubber og dobbelt representasjon

Gloppen Friidrettslag favner fem moderklubber:

* Breimsbygda IL

* Fjellhug/Vereide IL

* Sandane Turn og Idrettslag

* Hyen IL

* Brodd IL

- Vi har omkring 200 medlemmer i Gloppen FIL. De fem moderklubbene er alle fleridrettslag, alle fem har egne friidrettsgrupper hvor utøverne stiller for sine egne klubber til de er 15, med dobbelt representasjon når utøverne er mellom 15 og 19 år, som et nøkkelord. Eller med andre ord: De representerer moderlagene når det er aldersbestemt, og så Gloppen FIL når det er junior og seniorstevner. Ordningen funksjonerer perfekt, vi er antagelig en av de beste klubbene i landet akkurat på dette området, fastslår styreleder Nils Ove Roset fast.

Klubben fremstår dermed som selve skoleeksempelet på hva godt naboskap og samarbeide kan lede til.

- Det ryktes at når det er store mesterskap i Breimsbygda, må dere sette begrensninger på maks tre medlemmer fra hver familie til dugnad?

- Akkurat den opplysningen kan jeg ikke bekrefte. Derimot sliter vi med å få funksjonærer til vanlige stevner. Men ja, det er ikke vanskelig å få frivillige funksjonærer når det er snakk om NM, sier Roset.

Ildsjelene står bak her også

Tilfeldighetene råder aldri i Gloppen. Det er således ingen tilfeldighet at den tilsynelatende enkle arenaen Loggane er landets desidert største talentutviklingsbase innen kast. At ildsjelen og kastmentoren Jørund Årdal bor 200 meter fra denne banen er en like liten tilfeldighet som at huset, som inneholder alt som har med styrketrening å gjøre, ligger 300 meter i den andre retningen fra hjemmet til Jørund.

- Vi er, som alle andre, personavhengige. Over tid har vi skapt et godt omdømme der absolutt alle får prøve seg, alle får rettledning og alle får se mulighetene. Jørund har vært en fellesnevner og naturlig samlingspunkt siden 1990. Han er mentoren, som evner å få ungdommen til å prøve seg. Jørund er den som bygger miljø og gir ungdommen mulighetene der alle får delta, noen blir bedre, men alle trener sammen og kan på den måten se mulighetene, er ordene til styreleder Roset.

- På løpssiden er det ikke bare Vincent Førde, selv om han akkurat nå er den mest synlige. Vi har gode grupper innen sprint og mellom/langdistanse, men når det gjelder lange løp, er det en kjensgjerning, ikke bare hos oss i Gloppen, at det å bli god til å springe langt, er veldig slitsomt og krever enormt med vilje både fra utøver og trener.

Historien fortsetter under bildene

Loggane kastarena – her blir talentene til og her startet Thomas Mardal sin karriere, som i sommer resulterte i deltagelse i junior-VM i Polen. (Foto øverst: Gloppen FIL, foto under: friidrett.no)

Ikke bare kastere fra Gloppen: Merete Helgheim er blitt gullgrossist i NM kappgang på bane, Vincent Førde vant gull på 3000 meter hinder i junior-NM på Brandbu. (Foto: friidrett.no)

”Får det vi ber om”

At den niende satsingsklubben vi presenterer står i en særstilling i hjemkommunen, er en kjensgjerning. Det er idretten generelt og friidretten spesielt som har satt denne kommunen på idrettskartet i Norge.

- Vi har et veldig godt forhold til kommunen, og vi får som regel ”ja” når vi spør om noe, kommer det fornøyd fra Nils Ove Roset. Han leder en klubb som jevnlig er godt synlig som en av Norsk Friidretts mest trofaste mesterskapsarrangører med Breimsbygda og Byrkjelo som selve navet i hjulet. Breimsbygda IL arrangerer mens Gloppen Friidrettslag sørger for det sportslige.

Og allerede i 2018 skal Hovedmesterskapet – NM – arrangeres i Byrkjelo!

- Hvordan ligger dere an på dommersiden?

- Dette er en jobb som hele kommunen er med på. Vi utdanner frivillige dommere i den grad at jeg antar at vi er blant landets beste på dommersiden. Vi er gode arrangører og ”Glopparane” er gode, slår Roset fast og benytter anledningen til å fremheve klubbavisen, ”Gloptimisten”, som også er verd et besøk der den regelmessig utkommer på klubbens nettsted:

http://www.gloppenfil.no/

Historien fortsetter under bildene

To sterke kastkort som har preget resultatlistene hjemme og ute de senere årene: Trude Raad (over) og Marte Rygg Årdal. (Foto: friidrett.no)

Mannen med sleggekofferten! Jørund Årdal fikk kofferten i gave i forbindelse med bursdag. Den er spesiallaget og står for en støyt. (Foto: friidrett.no) Under: Gloppens tropp til årets junior-NM på Brandbu. (Foto: Gloppen FIL)

Fyldig søknad for å bli satsingsklubb

Gloptimisten… Og et annet ordspillet ligger der i dagen:

Gloppen er toppen!

Det var da også en knallsterk søknad klubben sendte Norges Friidrettsforbund, en søknad som er med på å forsterke inntrykket av en klubb og et klubbmiljø som vet hvor de vil. Vi tar like godt med deler av denne søknaden og gjengir den like selvsagt på nynorsk, som den ble skrevet på:

”I utlysinga heiter det at "Klubber med et velfungerende styre og organisert friidrettsaktivitet for ungdom oppfordres spesielt til å søke". Dette er ei grei beskriving av GFIL. GFIL er ein overbyggingsklubb mellom 5 moderklubbar i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane. Utøvarane i moderklubbane får bli med på GFIL-treningane frå 13 år, men representerer moderklubbane i UNM. GFIL har difor sitt hovudengasjement når engasjement når det gjeld ungdom 13-19 år. GFIL har og samarbeid med Firda vgs som har idrettsline og gjev tilbod til nye elevar som kjem til skulen, både på idrettslina og andre liner. For å skape større treningsmiljø og rekruttere breiare har også GFIL tatt inititativ til og støtt for størsteparten av arbeidet med gjennomføring av ulike samtreningsformer/modellar med andre idrettslag i kommunen. Utøvarar frå mindre klubbar i fylket hospiterer også med jamne mellomrom hjå moderlaga og på GFIL-treningane. GFIL og moderlaga tar også på seg oppgåver for friidrettskrinsen og arrangerer også landslagssamlinga i kastprosjektet, der ei ny er planlagt i mai, berre slegge denne gongen. Samtreninga og tankegangen bak dette samsvarar med eit treårsprosjekt Sogn og Fjordane Idrettskrins arbeider med: Gode saman, der eitt av dei 3 overordna måla er å
"etablere og prøve ut ein modell for fellesidrettsleg kraftsenter, i definert lokalmiljø med vgs. m/idrettsfag, som sikrar gode utviklingsvilkår for unge utøvarar " Gloppen kommune med Firda vgs med idrettsline i samarbeid med lokallaga i Gloppen er peika ut til å etablere og prøve ut denne modellen. GFIL vil naturleg stå sentralt ut frå det arbeidet dei alt har gjort. Dette vil då gjelde spesielt gruppa vgs-elevar, 16-19 år. Dette er krevjande, men vi meiner det vil vere verdifullt for friidretten om det blir etblert ein slik modell der friidretten står sentralt. Verdifullt som modell og eksempel både på fylkes- og landsplan. I dette arbeidet vil det vere verdifullt for GFIL å kunne bruke ressurspersonar frå NFIF som "sparringpartnarar" i eit slikt utviklingsprosjekt. Og få tildelt noko økonomiske ressursar og støtte til innkjøp av utstyr som vil vere nødvendig i eit slikt prosjekt. GFIL har tidlegare vore med i fleire tradisjonelle klubbutviklingsprosjekt, og vi søker no å bli satsingsklubb for å vidareføre og vidareutvikle aktivitetar og tilbod som har kome som resultat av desse tidlegare klubbutviklingsprosjekta. Ikkje for å gjennomføre ein ny "startpakke" når det gjeld klubbutvikling!”

Som man skjønner: Søknaden ble godtatt!

Sterke karer fra Gloppen FIL som dominerte i både junior-NM på Brandbu (over) og i NM på Askøy, hvor det ble sølv til Steinar Kleppe, fjerdeplass til Evald Devik, Thomas Mardal på sjette- og Hans Sande på tiendeplass.. (Foto: Gloppen FIL)

Dette er Satsingsklubb 2016


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.