Har du spørsmål til oss so nøl ikkje med å ta kontakt med ein av oss.STYRET:
Nils Ove Roset – leiar 414 15 380 niovero@online.no
Jørund Årdal – nestleiar 416 31 280 jorund.ardal@sfj.no
Olav Holvik– økonomiansvarleg 959 98189 olholv@gmail.com 
Nina Sandal Engelbrektson , styremedlem 971 93830nina.engel@enivest.net    
Ole Morten Mardal - styremedlem900 53 143ole.morten.mardal@sfj.no
Jan Otto Aae– styremedlem  975 28090 jan.otto.aae@enivest.net 

Else Lundestad – styremedlem

476 61 220
bakkelidgrenda.barnehage@yahoo.no


Even Rønnekleiv- 1 varamedlem

468 92494

959 72152


even@braa.no 
May Nyborg- 2 varamedlem 480 23329 mainyborg@gmail.com 

ØKONOMIGRUPPA:
Gunnar Hole 995 24 242 g.hole@online.no

Jan Otto Aae